Vergadering Raadscommissie 03-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Dit item is verlopen op 30-11-2016.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

2 Vaststellen agenda

3 Vragenronde voor burgers

4 Vaststellen besluitenlijst 6 oktober 2015

5 Lijst met toezeggingen

6A Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6B Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Belastingverordeningen 2016

8 Bestuursrapportage 2015

9 Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Sportlaan

10 Ontwerp Bestemmingsplan West-Terschelling Torenstraat 43

11 Onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie “De Waddeneilanden”

12 Rondvraag voor commissieleden