Vergadering Raadscommissie 01-09-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 30-11-2016.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

2 Vaststellen agenda

3 Vragenronde voor burgers

4 Vaststellen besluitenlijst 29 juni 2015

5 Lijst met toezeggingen

6A Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6B Overige mededelingen van het college

7 Herziene Kadernota 2015

8 Verordeningen (water)toeristen- en forenbelasting 2016

9 Beheersverordening Waddenzee en Noordzee

10 Beheersverordening Bedrijventerrein Nieuwedijk West-Terschelling

11 Groen Beleidsplan

12 WMO-vervoer 2016

13 Rondvraag voor raadsleden