Vergadering Raadscommissie 09-09-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 agenda (verdaagde cie van 2-9-2014)

9 Vaststellen Beheersverordening Formerum aan Zee

10 Inkoop Jeugd en WMO

11 Contractering overgangsrecht WMO 2015

Bijgevoegde documenten

12 Informatieve notitie participatie "Meidwaan" in Fryslân

13 Voortgangsrapportage Jeugdbeleid Sluitende Aanpak 2013

14 Rondvraag voor raadsleden