Vergadering Raadscommissie 02-09-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

Bijgevoegde documenten

2 Vragenronde voor publiek

3 Vaststellen verslag raadscommissie 5 juni 2014

Bijgevoegde documenten

4 Mededelingen uit samenwerking de Waddeneilanden + overige mededelingen

5 Eindevaluatie Pastiel

6 Gemeentelijke co-financiering op ISV subsidie voor herstel van het pand Commandeurstraat 28

7 Afwijken welstandsnota d.m.v. hardheidsclausule voor "het geheel vernieuwen van een vakantiewoning"op het adres West aan Zee 123

8 Vaststellen Beheersverordening Natuurgebieden

9 Vaststellen Beheersverordening Formerum aan Zee

10 Inkoop Jeugd en WMO

11 Constractering overgangsrecht WMO 2015

Bijgevoegde documenten

12 Informatieve notitie participatie "Meidwaan" in Fryslan

13 Voortgangsrapportage Jeugdbeleid Sluitende Aanpak 2013