Vergadering Raadscommissie 23-01-2020

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:D. Ruige

Vervolg van geschorste vergadering van 22 januari 2020.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Heropenen vergadering (geschorst op 22 januari na punt 8)

De vergadering van de raadscommissie van 22 januari 2020 is geschorst om 23.55u, na behandeling van de eerste 8 punten van de agenda. De vergadering wordt hervat op donderdag 23 januari om 19.30u.

9 Herstelbesluit bestemmingsplan Havengebied

10 Opslagruimte Dorsvereniging “Helpt Elkander”

11 Ontwikkeling Oosterend 8

12 Rondvraag voor commissieleden