Vergadering Raadscommissie 12-02-2020

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda 12 februari 2020

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 22 januari 2020

5 Lijst met toezeggingen

Terugkerende agendapunten

6a. Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6b. Overige medelingen van het college

Bespreekstukken

7 Herstelbesluit bestemmingsplan Zelfpluktuin Groenhof

Verbeterde versie van stuk 7.c. toegevoegd d.d. 6/2/20

8 Rondvraag voor commissieleden