Vergadering Raadscommissie 12-03-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker

AGENDAPUNTEN:

Ter kennisname

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 12 maart 2019

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 12 februari 2019

Terugkerende agendapunten

5 Lijst met toezeggingen

6A. Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

6B. Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Erfgoedverordening

8 Jaarverslag Helder Handhaven 2018

9 Wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan Midsland Noord

Terugkerende agendapunten

10 Rondvraag voor commissieleden