Vergadering Raadscommissie 12-02-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:M. Spanjer-Ramaker

AGENDAPUNTEN:

Ter kennisname

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda 12 februari 2019

Terugkerende agendapunten

3 Vragenronde voor burgers

Ter vaststelling

4 Vaststellen besluitenlijst 14 januari 2019

Terugkerende agendapunten

5 Lijst met toezeggingen

Bijgevoegde documenten

Terugkerende agendapunten

6A. Mededelingen college uit samenwerking De Waddeneilanden

Terugkerende agendapunten

6B. Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Richtinggevend financieel kader 2019-2020

Terugkerende agendapunten

8 Rondvraag voor commissieleden