Vergadering Raadscommissie 12-09-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:W. van Deelen

De raadscommissievergadering van 5 september 2017 is om 23.15 uur geschorst. De vergadering wordt op 12 september om 19.30 uur voortgezet.

AGENDAPUNTEN:

Bespreekstukken

9 Bestemmingsplan Willem Barentszkade 14&15, Commandeurstraat 13

10 Strategisch Kader 'Toekomstgericht Vastgoed Terschelling'

11 Ontwerp bestemmingsplan De Walvis

12 Bestemmingsplan Lies 57

13 Ontwerp bestemmingsplan Willem Barentszkade 21

14 Coördinatieregeling Badhotel Midsland aan Zee

15 Rondvraag voor commissieleden