Vergadering Raadscommissie 05-09-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen
Dit item is verlopen op 23-11-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda 5 september 2017

3 Vragenronde voor burgers

4 Vaststellen besluitenlijst 26 juni 2017

Bijgevoegde documenten

5 Lijst met toezeggingen

6a Mededelingen college uit samenwerking

6b Overige mededelingen van het college

Bespreekstukken

7 Strategisch Kader 'Toekomstgericht Vastgoed Terschelling'

8 Startnotitie Masterplan Havengebied

9 Bestemmingsplan Willem Barentszkade 14&15, Commandeurstraat 13

10 Ontwerp bestemmingsplan B&Y

11 Ontwerp bestemmingsplan De Walvis

12 Bestemmingsplan Lies 57

13 Ontwerp bestemmingsplan Willem Barentszkade 21

14 Coördinatieregeling Badhotel Midsland aan Zee

15 Rondvraag voor commissieleden