Vergadering Raadscommissie 06-09-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Jan Lodder
Dit item is verlopen op 18-09-2018.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

2 Vaststellen agenda 6 september

3 Afwijken welstandscommissie West aan Zee 163

4 Hardheidsclausule Midsland aan Zee 439

5 Recreatiewoning Lies

6 Stichting Bunkeronderhoud (subsidie)

7 Actualisatie beheer en onderhoud wegen, riolering, groen en gebouwen

8 Rondvraag voor commissieleden