Vergadering Raadscommissie 02-09-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Wietse van Deelen

Extra raadscommissie; vervolg van 1 september jl. Vanaf agendapunt 8. 

AGENDAPUNTEN:

0 Agenda

Bijgevoegde documenten

8 Verordeningen (water)toeristen- en forensenbelasting 2016

9 Beheersverordening Waddenzee en Noordzee

10 Beheersverordening Bedrijventerrein Nieuwedijk West-Terschelling

11 Groen Beleidsplan

12 WMO-vervoer 2016

13 Rondvraag voor raadsleden