Vergadering Gemeenteraad 04-09-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:00
Voorzitter:J.M. Visser
Dit item is verlopen op 31-12-2013.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

2 Afscheid raadslid Hoeve

Korte inhoud: de heer Hoeve heeft zijn ontslag als raadslid ingediend.

3 Onderzoek geloofsbrieven nieuw raadslid

Korte inhoud: raadslid J.R. Hoeve heeft ontslag genomen als lid van de gemeenteraad. Daardoor is er een vacature in de raad ontstaan. Het centraal stembureau heeft de heer G. Bos benoemd. Hij heeft deze benoeming aanvaard. De raad moet nu zijn geloofsbrief onderzoeken voordat tot installatie kan worden overgegaan.

4 Installatie nieuw raadslid

Korte inhoud: de heer Bos zal de eed of belofte afleggen. Daarna is hij geïnstalleerd als raadslid.