Vergadering Gemeenteraad 06-03-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:J.M. Visser
Dit item is verlopen op 31-12-2013.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

Bijgevoegde documenten

2 Onderzoek geloofsbrieven benoemd raadslid M. Pals

Korte inhoud: raadslid P.P. van Sijp heeft ontslag genomen als lid van de gemeenteraad. Daardoor is er een vacature in de raad ontstaan. Het centraal stembureau heeft de heer M. Pals benoemd. Hij heeft deze benoeming aanvaard. De raad moet nu zijn geloofsbrief onderzoeken voordat tot installatie kan worden overgegaan.

3 Installatie raadslid M. Pals

Korte inhoud: de heer Pals zal de eed afleggen. Daarna is hij geïnstalleerd als raadslid.