Vergadering Gemeenteraad 05-09-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:20:00
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Terugkerende agendapunten

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Ter vaststelling

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Bespreekstukken

3 Procedure vergunningverlening festival Eilân

Terugkerende agendapunten

4 Sluiting