Vergadering Gemeenteraad 26-09-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 23-11-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en afwezigheidsmeldingen

Voorlopige agenda

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Ter vaststelling

3 Vaststellen besluitenlijst 27 juni en 4 juli 2017

Terugkerende agendapunten

4a Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4b Overige mededelingen van het college

5 Lijst ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn in te zien via de griffie, grifts@terschelling.nl

Bespreekstukken

6 Ontwerp bestemmingsplan en omgevingsvergunning B&Y

Bijgevoegde documenten

7 Startnotitie Masterplan Havengebied

Eventuele bijlagen zijn op te vragen via de griffie, grifts@terschelling.nl 0562-446244

8 Bestemmingsplan Willem Barentszkade 14&15, Commandeurstraat 13

Eventuele bijlagen zijn op te vragen via de griffie, grifts@terschelling.nl 0562-446244

9 Strategisch Kader 'Toekomstgericht Vastgoed Terschelling'

10 Coördinatieregeling Badhotel Midsland aan Zee

Eventuele bijlagen zijn op te vragen via de griffie, grifts@terschelling.nl 0562-446244

Hamerstukken

11 Ontwerp bestemmingsplan De Walvis

Eventuele bijlagen zijn op te vragen via de griffie, grifts@terschelling.nl 0562-446244

12 Bestemmingsplan Lies 57

Eventuele bijlagen zijn op te vragen via de griffie, grifts@terschelling.nl 0562-446244

13 Ontwerp bestemmingsplan Willem Barentszkade 21

14 Dekkingsplan VRF

15 Aanvragen verlenging afwijkende gemeenteclassificatie