Vergadering Gemeenteraad 22-09-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Bert Wassink

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Welkom, afwezigheidsmeldingen, agenda vaststellen

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen agenda 22 september 2015

3 Vaststellen besluitenlijst raad 23 juni 2015

4A. Mededelingen uit samenwerkingsverbanden

4B. Overige mededelingen van het college

5C. Lijst ingekomen stukken

Bespreekstukken

6 Herziene Kadernota 2015

Bespreekstukken

7 Begroting GR De Waddeneilanden 2016

Bespreekstukken

8 WMO vervoer 2016

Hamerstukken

9 Verordeningen (water)toeristen-en forensenbelasting 2016

Hamerstukken

10 Beheersverordening Bedrijventerrein Nieuwedijk West-Terschelling

Hamerstukken

11 Beheersverordening Waddenzee en Noordzee

Hamerstukken

12 Groen Beleidsplan