Vergadering Gemeenteraad 26-08-2020

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Jon Hermans-Vloedbeld

Bijzonder openbare raadsvergadering