Vergadering Et er oer ha/Et’r ower hewwe /Et er oer habbe 29-09-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:19:30
Voorzitter:Bert Wassink
Dit item is verlopen op 30-09-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Welkom

Bijgevoegde documenten

2 Unieke hotelkamer op het Kaapsuin: Het Seinhuisje

3 Planvorming Reedekerstraat 47-49

Bijgevoegde documenten

4 Voorlichting Waddenfonds

Bijgevoegde documenten

5 Sluiting