Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 21-11-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:14:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 22-11-2019.

Informatie over deze procedures ligt ook ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis

AGENDAPUNTEN:

1 14:00 uur Bezwaar afwijzing planschadebesluit Badweg Oosterend 4

2 14:30 uur Bezwaar tegen omgevingsvergunning Oosterburen 39-41

3 15:00 uur Bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek Westerbuurtstraat 32