Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 10-10-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal gemeentehuis
Tijd:14:00-00:00
Voorzitter:De heer P. de Haan
Dit item is verlopen op 11-10-2019.

Informatie over deze procedure ligt vanaf 1 oktober 2019 ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.

Het bezwaarschrift van de familie Bierema is ingetrokken. Dit wordt daarom niet meer behandeld op deze hoorzitting.

AGENDAPUNTEN:

1 het bezwaarschrift van 13 augustus 2019 van de familie Hek- Swart tegen de verleende omgevingsvergunning OV 2019-FUMO-0032992 (laad- en losperron Oosterburen 2 Coop Midsland)