Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 07-03-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:14:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 08-03-2019.

Informatie over deze procedures ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis

AGENDAPUNTEN:

1 Geweigerde standplaatsvergunning bij meertje van Hee