Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 17-01-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:14:00
Voorzitter:Mevrouw mr. J. Faber
Dit item is verlopen op 18-01-2019.

Informatie over deze procedure ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.

AGENDAPUNTEN:

1 Rustende Jager B.V. tegen bestuurlijke boete