Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 20-09-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:14:00-00:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 21-09-2018.

Informatie over deze procedure ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.

AGENDAPUNTEN:

1 een bezwaarschrift tegen een geweigerde omgevingsvergunning om het gebruik van een vrijstaand bijgebouw op het perceel Oosterend 15 te wijzigen naar recreatieverblijf (kenmerk JC/60852)