Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 15-09-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:14:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 16-09-2016.

Informatie over deze procedure ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.

AGENDAPUNTEN:

1 de heer J.C. Smit tegen de omgevingsvergunning kamperen bij de boer te Lies 18 (2016-FUMO-14008)