Vergadering Commissie van advies voor de bezwaarschriften 19-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:14:00
Voorzitter:J.J. Kingma
Dit item is verlopen op 20-11-2015.

Informatie over deze procedures ligt ter inzage in de inforuimte van het gemeentehuis.

AGENDAPUNTEN:

1 J. Beek tegen weigering omgevingsvergunning 1e fase Badweg Formerum 10 te Formerum

2 J. Beek tegen buitenbehandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning 2e fase Badweg Formerum 10 te Formerum