Raadsleden en werkwijze

De gemeente Terschelling wordt bestuurd door de Gemeenteraad: 11 leden die voor een periode van vier jaar (2014 - 2018) zijn gekozen door de inwoners van de gemeente Terschelling. De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffier.

De vergaderingen van de gemeenteraad worden gehouden in het gemeentehuis aan de Burgemeester van Heusdenweg 10a in West-Terschelling. Tenzij anders aangegeven, vinden de vergaderingen plaats op dinsdag om 19.30 uur.
De vergaderingen van gemeenteraad en de vaste raadscommissie voor overleg en voorbereiding zijn in principe openbaar.
De stukken voor de vergadering liggen ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. Inspreken is mogelijk bij de commissievergaderingen. Hiertoe stelt de voorzitter belanghebbenden of vertegenwoordigers van organisaties en doelgroepen in de gelegenheid het woord te voeren over een op de agenda voorkomend onderwerp.

Via de pagina vergaderingen vindt u de vergaderdata. De vergaderstukken vindt u als u een vergadering aanklikt.

De verordeningen van de werkzaamheden van de raad en de commissie zijn te vinden in het 'Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Gemeente Terschelling 2014' en in de 'Verordening op de raadscommissie Gemeente Terschelling 2014'.

De verslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie kunt u beluisteren via internet. Verslagen beluisteren?

Vanaf 7 april 2015 is de gemeenteraad van Terschelling gestart met een nieuwe informele werkwijze;  Et er oer ha/ Et 'r ower hewwe / Et er oer habbe is een gesprek tussen raadsleden en belanghebbenden zoals inwoners, instellingen en ondernemers. 

Bert Wassink

Wassink
contactgegevens en taken Bert Wassink
FunctieVoorzitter
E-mailadresb.wassink@terschelling.nl

Christa Oosterbaan

Oosterbaan
contactgegevens en taken Christa Oosterbaan
FunctieFractievoorzitter
E-mailadresc.oosterbaan@terschelling.nl
Politieke partijPvdA

Henk van Deelen

van Deelen
contactgegevens en taken Henk van Deelen
FunctieRaadslid
E-mailadresh.vandeelen@terschelling.nl
Politieke partijPvdA

Flip Tocila

Tocila
contactgegevens en taken Flip Tocila
FunctieRaadslid
E-mailadresflip.tocila@terschelling.nl
Politieke partijPvdA

Gossen Bos

Bos
contactgegevens en taken Gossen Bos
FunctieFractievoorzitter
E-mailadresg.bos@terschelling.nl
Politieke partijSamen Terschelling

Guus Schweigmann

Schweigmann
contactgegevens en taken Guus Schweigmann
FunctieRaadslid
E-mailadresg.schweigmann@terschelling.nl
Politieke partijSamen Terschelling

Taco Lugt

Lugt
contactgegevens en taken Taco Lugt
FunctieFractievoorzitter
E-mailadrest.lugt@terschelling.nl
Politieke partijVVD

Danny Ruige

Ruige
contactgegevens en taken Danny Ruige
FunctieRaadslid
E-mailadresdanny.ruige@terschelling.nl
Politieke partijVVD

Ale Romar

Romar
contactgegevens en taken Ale Romar
FunctieFractievoorzitter
E-mailadresa.romar@terschelling.nl
Taken

plv. raadsvoorzitter

Politieke partijCDA

Janny Hofman

Hofman
contactgegevens en taken Janny Hofman
FunctieGriffier
E-mailadresjhofman@terschelling.nl

Marika Spanjer-Ramaker

Geen foto
contactgegevens en taken Marika Spanjer-Ramaker
FunctieCommissielid
E-mailadresm.ramaker@terschelling.nl
Politieke partijPvdA

Nienke de Jong-de Vries

Geen foto
contactgegevens en taken Nienke de Jong-de Vries
FunctiePlaatsvervangend griffier
E-mailadresn.de.jonggriffie@terschelling.nl