Raadscommissie

In de raadscommissie worden de agendapunten voor de vergaderingen van de gemeenteraad voorbereid. Er worden standpunten bepaalt, meningen gevormd bijgesteld of soms gewijzigd. Bij elk agendapunt formuleert de raadscommissie een advies aan de gemeenteraad. In de raadscommissie zijn alle gemeenteraadsleden vertegenwoordigd. De heer W. (Wietse) van Deelen is voorzitter van de raadscommissie.

U kunt hier de nevenfuncties bekijken per commissielid.

De raadscommissie vergadert elke maand steeds op de eerste dinsdagavond van de maand, vanaf 19.30 uur. U kunt de vergadering vanaf de publieke tribune bijwonen. Ook kunt u tijdens de commissievergadering inspreken, maximaal 5 minuten. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de raadsgriffier, mevrouw J. (Janny) Hofman griffie@terschelling.nl

De agenda en vergaderstukken kunt u circa 10 dagen voorafgaand aan de vergadering raadplegen of downloaden via vergaderingen. De vergaderingen van de raad en commissie worden ook uitgezonden via internet.