Presidium

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad, de voorzitter van de raadscommissie, de griffier en de fractievoorzitters. Het presidium stelt de voorlopige agenda van de commissie- en gemeenteraadvergadering op, adviseert de raad over wat er met de ingekomen stukken van de raad moet gebeuren en geeft aanbevelingen aan de raad over de organisatie van de werkzaamheden van de raad en zijn commissies. De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.