Et er oer ha/ Et 'r ower hewwe/ Et er oer habbe

  • Et er oer ha / Et 'r ower hewwe / Et er oer habbe

    Et er oer ha/ Et 'r ower hewwe / Et er oer habbe is een gesprek tussen raadsleden en belanghebbenden zoals inwoners, instellingen en ondernemers. De raad kan ook het college uitnodigen. Het gesprek gaat over een actueel onderwerp. Bijvoorbeeld omdat de raad een nieuwe beleidsnota of een plan voor een gebied op Terschelling gaat vaststellen. Of omdat raadsleden over een onderwerp met inwoners willen spreken.

    Lees verder
  • Spelregels

    Om de gesprekken goed te laten verlopen, gelden 5 regels.

    Lees verder