Collegeleden en werkwijze

Het college van burgemeester en de wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid dat is vastgesteld door de raad. Elk lid van het college is verantwoordelijk voor een deel van het bestuurswerk. De verantwoordelijkheden van de leden van het college zijn benoemd in de portefeuilles. Meer informatie vindt u in het coalitieakkoord 2014-2018. De collegeleden geven een overzicht van hun nevenfuncties en van de bestuursagenda.

Eilanderspreekuur
Iedere woensdagochtend kunnen bewoners tussen 09.00 en 10.00 uur persoonlijk in gesprek met de burgemeester of één van de wethouders. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@terschelling.nl of 0562 - 446 231.

Ondernemersloket
Iedere dinsdagmiddag heeft de portefeuillehoudende wethouder tussen 17.00 en 18.00 uur een spreekuur voor ondernemers. U kunt hiervoor een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@terschelling.nl of 0562 - 446 231.