Husum & sense of place - Bert Wassink

Dit item is verlopen op 05-02-2017.

Terschelling is prachtig, in allerlei opzichten. Wat ik bijvoorbeeld bijzonder waardeer aan (het leven op) dit eiland is het feit, dat de geschiedenis zo duidelijk zichtbaar en voelbaar is. Dat zit vooral in de mensen, inwoners die trots zijn op hun eiland en bij wie de historie in de genen zit.

Maar het is ook te zien. Bijvoorbeeld aan de ‘buren’, de landbouw, de vissersboten, de reddingsboten en de sloepen in de haven, de Brandaris, de kenmerkende authentieke woningbouw, het MIWB, het  Behouden Huys, Sint Jan, Sunderum en wat dies meer zij. Dat geheel kun je cultuurhistorisch erfgoed noemen. Iets waar we zuinig op moeten zijn. Het leven staat niet stil, de maatschappij ontwikkelt zich. Hoe kunnen we daar op Terschelling ruimte aan geven en het goede behouden?

Dus toen enige tijd geleden op het gemeentehuis een uitnodiging in de bus viel voor een symposium waarin juist dat onderwerp centraal stond, leek het me een goed idee daar eens naartoe te gaan. Ook omdat het symposium (mede) georganiseerd werd door de Waddenacademie, een organisatie die ik nog nauwelijks kende (zie www.waddenacademie.nl). Wel een organisatie die in 2018 de conferentie van International Small Islands Studies Association (ISISA = ISIS + A) naar Terschelling haalt ;-)

Zo kwam het dat ik afgelopen woensdag afreisde naar de geboorteplaats van de bekende schrijver Theodor Storm, Husum in Noord-Duitsland. Dat klinkt niet ver weg, maar ik zat toch zo'n zes uur in de auto. Donderdagochtend werd ik om 6.30 uur uit m'n bed gebeld door 'Omrop Fryslân' met de op zichzelf logische vraag welk resultaat ik van het symposium verwachtte. Tja...

Omdat ik vroeg wakker was, begon ik maar met een stukje hardlopen in de mij onbekende omgeving.

Het symposium met de naam 'Waddenland Outstanding' werd gehouden op een klein kasteel, 'Schloss vor Husum'. Aanwezig waren vertegenwoordigers uit (vooral) Nederland, Duitsland en Denemarken. Bijna allemaal wetenschappers, dus ik was een wat vreemde eend in de bijt. In de loop van de vrijdag sloten twee wethouders uit de provincie Groningen aan, maar bestuurders van gemeenten waren er verder niet te zien. En, ook opvallend, geen enkele eilander.

De wetenschappers legden er flink de zweep over. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat waren er lezingen over WSA, the Wadden Sea Area. De voertaal was Engels. Dat hoort blijbaar zo als internationale wetenschappers elkaar treffen, maar Duitsers zijn echt veel beter te verstaan als ze hun moerstaal spreken dan wanneer ze zich bedienen van het Engels. Het was voor mij hard werken om een beetje te begrijpen waar het allemaal over ging.

Het accent lag in allerlei 'presentations' op de geschiedenis van het waddengebied. En op de manier waarop die door archeologen steeds verder wordt blootgelegd. Langdurig werd gepraat over de vraag of de WSA een natuurgebied of een cultuurlandschap is. Geconcludeerd werd dat de laatste betiteling de juiste is en dus ging het verder ook over de invloed van de mens op de ontwikkeling van het gebied. Bijvoorbeeld door het bouwen van dijken. Mooi om te merken dat zoveel wetenschappers zich buitengewoon interesseren in alles wat met de WSA te maken heeft. Men had duidelijk een 'sense of place'.  Dat het een bijzonder en een bijzonder te waarderen gebied is daar was iedereen het wel over eens. En dat de bijzondere kenmerken van het gebied beschermingswaardig zijn. Maar .... de vraag hoe we dat moeten doen, bleef eigenlijk onbeantwoord. Ja, er moet meer onderzoek gedaan worden en (gelukkig) daarbij moet niet vergeten worden, dat er ook mensen in het gebied wonen.

Na drie dagen symposium zijn mijn inzichten over de ontstaansgeschiedenis van de WSA wel verruimd en ben ik in ieder geval gestimuleerd om in de Kerstvakantie het nodige te lezen over de geschiedenis van .... Terschelling.

En hoe was Husum zelf? Voor mij een voorbeeld van hoe het niet moet. Er is een aardige historische kern, maar die is behoorlijk verpest door nieuwerwetse lelijke gebouwen en veel schreeuwerige reclame. Voor een plaats van net 22.000 inwoners viel het me verder op dat er ontzettend veel autoverkeer was.

Blij dat ik weer thuis ben.

Reacties (1)

Door Joop mulder, 05 12 2016 om 10:35
We hebben elkaar dus gemist helaas. De eilandconferentie in 2018 is een samenwerking met Sense of Place, de organisatie die vanuit Oerol het besef van de uniciteit van de Wadden onderstreept door een speciaal programma. Dat zal wederom onderstrepen wat voor een bijzondere positie Terschelling inneemt in het Waddengebied, vooral door inzet van een prachtige organisatie die daar gehuisvest is en al 35 jaar het eiland voorziet van een bijzondere glans. Een goed gevoel dat onze burgemeester in Husum was. Oog voor de Wadden Oog voor het feit dat we de mooie eilanden moeten beschermen tegen roofbouw.