Besluitenlijst van de vergadering van 9 december 2020