Besluitenlijst van de vergadering van 31 augustus 2021