Besluitenlijst van de vergadering van 27 augustus 2019