Besluitenlijst van de vergadering van 24 augustus 2021