Besluitenlijst van de vergadering van 22 december 2020