Besluitenlijst van de vergadering van 16 juli 2019