Besluitenlijst van de vergadering van 15 december 2020