Besluitenlijst van de vergadering van 13 augustus 2019