Wijzigingen beleidsnotitie Trouwen op Terschelling

Dit item is verlopen op 21-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 21-02-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

De notitie Trouwen op Terschelling en het Reglement Trouwambtenaar voor één dag hebben  van 13 december 2018 t/m 24 januari 2019 ter inzage gelegen. Daarop zijn geen zienswijzen ingediend. Het college heeft besloten de Trouwnotitie en het Reglement met de volgende wijzigingen vast te stellen:

  1. Een gratis huwelijken op Terschelling kan alleen voltrokken worden, indien één van beide partners inwoner is van de gemeente Terschelling.
  2. Inwoners van Terschelling die onvermogend zijn, krijgen de mogelijkheid om gratis te trouwen met alle daarbij behorende extra’s op maandag t/m donderdag op het gemeentehuis.
  3. Getuigen van de gemeente zijn alleen nog mogelijk tijdens kantoortijden van de gemeente, met uitzondering van de vrijdagmiddag.
  4. Getuigen van de gemeente zijn alleen nog mogelijk op de vaste aangewezen locaties van de gemeente, met uitzondering van Zeesleepboot de Holland.
  5. Een trouwambtenaar voor één dag, die bij een andere gemeente in dienst is, hoeft geen VOG meer te overleggen.