Wijzigingen beleidsnotitie Trouwen op Terschelling

Dit item is verlopen op 13-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 13-12-2018
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Met ingang van donderdag 13 december 2018 ligt de gewijzigde notitie Trouwen op Terschelling zes weken lang ter inzage. Belanghebbenden kunnen hier hun een zienswijze op geven door het sturen van een brief naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 14, 8880 AA  West-Terschelling. Het kan ook mondeling. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0562 - 446244.