Wijziging huur- en koopprijsgrens Huisvestingsverordening

Dit item is verlopen op 17-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 17-12-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 december 2019 besloten om de in de Huisvestingsverordening Terschelling 2019 opgenomen huur- en kooprijsgrenzen te wijzigen. De wijzigingen omvatten:

-           de verhoging van de huurprijsgrens naar € 936 en

-           de verhoging van de koopprijsgrens naar € 450.000

De grenzen zijn aangepast aan de jaarlijkse prijsontwikkelingen. Het besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

De wijziging heeft tot gevolg dat met ingang van 1 januari 2020 voor het bewonen  van woonruimte met een huurprijs tot € 936 en een koopprijs tot € 450.000 een huisvestingsvergunning is vereist. Tegen de wijzigingen staat geen bezwaar of beroep open.