Vuurwerk en carbid schieten

Dit item is verlopen op 28-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 28-12-2018
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

U mag vuurwerk alleen afsteken vanaf 18.00 uur op 31 december tot 02.00 uur op 1 januari. U kunt een boete krijgen als u vuurwerk afsteekt buiten de toegestane afsteektijden. Let ook op de toegestane leeftijd: op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd u moet hebben om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) is afhankelijk van het soort vuurwerk.

Carbid schieten

Het college heeft besloten om ontheffing te verlenen op grond van art. 4:6 APV (overige geluidhinder) voor het carbid schieten tijdens de jaarwisseling van 31 december van 10.00 uur tot 1 januari om 02.00 uur. Het carbid schieten is alleen toegestaan op de volgende locaties:

- op West:                   het Groene Strand (voorbij de Walvis)

- in Midsland:              Het land van de heer A. Vis aan de Gastenweg

- in Lies:                      Camping Staatsbosbeheer

Het afschieten van carbid op andere plaatsen is verboden. De politie zal optreden tegen overtreding van dit verbod. In verband met de veiligheid dient u melkbussen of vergelijkbare voorwerpen te gebruiken met een maximale inhoud van 50 liter. Het afschieten van carbid en het bijwonen van het afschieten gebeurt op eigen risico!

Vuurwerkverbod

Het is verboden om consumentenvuurwerk af te steken in een straal van 100 meter rondom de molen van Formerum.