Voorontwerp plannen Dellewal e.o. ter inzage

Dit item is verlopen op 21-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 21-02-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen
plangebied

Voor het gebied Dellewal en de Tigerstelling zijn een voorontwerp van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan gemaakt. Deze liggen van 22 februari t/m 11 april 2019 ter inzage. Het college heeft er voor gekozen eerst een voorontwerp voor te leggen, zodat iedereen volop gelegenheid krijgt om suggesties, ideeën en reacties naar voren te brengen. Het college zal deze inbreng betrekken bij het voorstel aan de gemeenteraad.

Nieuwe mogelijkheden

In het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan wordt de bestaande situatie beschreven en worden nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt:

  • De bouw van 13 appartementen voor permanente bewoning op de locatie van de voormalige dancing Dellewal.
  • Het gebruik van de voormalige campus van het MIWB voor (kortdurende) bewoning.
  • De ontsluiting en parkeervoorzieningen bij het Bunkermuseum (de Tiger).
  • De mogelijkheid de Tigerstelling verder te reconstrueren.
  • De realisatie van een fietspad tussen de kruising Nieuwedijk/Hoofdweg en de Duinweg.
  • Het verbeteren van de waterveiligheid.
  • De mogelijkheid om de ecologische en landschappelijke waarden verder te ontwikkelen.

Reageren

Het voorontwerp bestemmingplan en het beeldkwaliteitsplan liggen op het gemeentehuis ter inzage. U kunt de plannen digitaal inzien en hier onder downloaden als pdf bestand. Uw ideeën, suggesties en reacties kunt u t/m donderdag 11 april 2019 indienen bij het college. Dat kan via een brief, e-mail of mondeling. Voor dit laatste kunt u een afspraak maken met Joost Hellevoort via tel. 0562 - 446 244.

Op 25 februari is er een inloopbijeenkomst over het voorontwerp bestemmingsplan Dellewal. Hiervoor kunt u terecht in de hal van het gemeentehuis van 19.30 - 21.30 uur.