Verplaatsing standplaats bij het Duinmeer

Dit item is verlopen op 24-07-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hee
Publicatiedatum: 24-05-2018
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Staatsbosbeheer heeft met de standplaatshouder bij het Duinmeer van Hee overleg gehad om zijn standplaats te verplaatsen. De standplaats komt volgens Staatsbosbeheer dichterbij het Duinmeertje beter tot zijn recht. Het college heeft het advies van Staatsbosbeheer overgenomen en gaat akkoord met de verplaatsing (verzonden op 17 mei 2018).