Verordeningen en tarieventabellen 2021

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 24-12-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 16 december 2020 heeft vastgesteld:

- de Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2021

- de Verordening op de heffing en invordering van Havengeld 2021

- de tarieventabel 2021 behorende bij de Verordening Havengeld 2021

- de tarieventabel 2021 behorende bij de Verordening Leges 2020;

- de tarieventabel 2021 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2020

- de tarieventabel 2021 behorende bij de Verordening Lijkbezorgingrechten 2020

- de tarieventabel 2021 behorende bij de Verordening Precariobelasting 2020

- de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelasting 2021

- de Verordening tot eerste wijziging op de Verordening op de heffing en Invordering van Watertoeristenbelasting 2021

Deze verordeningen en tarieventabellen treden in werking op 1 januari 2021.

Al deze besluiten zijn opgenomen in het “register belastingverordeningen” en liggen in de inforuimte van het gemeentehuis ter inzage. De tarieventabellen en verordeningen die voor 2021 gelden kunt u ook terugvinden op de website. Ook kan een ieder op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift krijgen van deze besluiten.