Verordeningen en tarieventabellen 2020

Dit item is verlopen op 23-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 23-12-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 18 december 2019 heeft vastgesteld:

- de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelasting 2020

- de Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2020

- de Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing en  Reinigingsrechten 2020

- de Verordening op de heffing en invordering van Havengeld 2020

- de Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting 2020

- de Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2020

- de Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2020

- de tarieventabel 2020 behorende bij de Verordening Leges 2020;

- de tarieventabel 2020 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020

- de tarieventabel 2020 behorende bij de Verordening Lijkbezorgingrechten 2020

- de tarieventabel 2020 behorende bij de Verordening Havengeld 2020

- de tarieventabel 2020 behorende bij de Verordening Precariobelasting 2020

Bovengenoemde verordeningen en de daarbijbehorende tarieventabellen treden in werking op 1 januari 2020. Deze besluiten zijn opgenomen in het “register belastingverordeningen” en liggen in de inforuimte van het gemeentehuis ter inzage. Voor het overige kan een ieder op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift krijgen van deze besluiten.