Verordening OZB 2019

Dit item is verlopen op 28-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 28-12-2018
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 18 december 2018 de Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelasting 2019 heeft vastgesteld. De verordening en de tarieventabel treedt op 1 januari 2019 in werking.

Het besluit is opgenomen in het ‘register belastingverordeningen’ en ligt in de inforuimte van het gemeentehuis ter inzage. De tarieventabel en verordening die voor 2019  gelden kunt u hier terugvinden. Voor het overige kan een ieder op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift krijgen.