Verlenging beslistermijn Oosterburen 39 & 41 te Midsland

Dit item is verlopen op 31-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 31-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 2 april 2019, Oosterburen 39 & 41 te Midsland, aanbouwen van een hoofdgebouw, kenmerk 2019-FUMO-0032812. Het besluit moet uiterlijk op 8 juli 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.